Начало » Развлечения и спорт » Orator.bg-всичко за ораторското майсторство и личностно развитие

Orator.bg-всичко за ораторското майсторство и личностно развитие

Orator.bg предлага присъствени и дистанционни обучения за личностно развитие.Чрез курсовете ще имате възможност да усвоите много техники и да придобиете умения
в сферата на артистичността,красноречието, преговорите, психологията, лидерството,ораторското майсторство,презентациите,публичната реч,риториката и увереността.
За да избере формата на убечение и най-подходящата за вас тема ги посете на място в град Пловдив или на онлайн страница им https://orator.bg/.

При изписване на заглавието и етикетите "Orator.bg-всичко за ораторското майсторство и личностно развитие :присъствено обучение, дистанционо обучение, оратор, личностно развитие, курсове, артистичност, красноречие,преговори,психология,ораторско майсторство,презентации, публична реч,риторика,увереност.", понякога те могат да бъдат написани като:oratorлbg-уяс`нд юь диьшдияндшд пьтяшдияшуд с вс`хдяшхд иьюусшсе :зисящяшуехд дфк`ехсер асяшьхъсдхд дфк`ехсер диьшдир вс`хдяшхд иьюусшсер нкиядуер ьишсяшс`хдяшр ниьяхдие`серзиеждудисрзясгдвджс,рдиьшдиянд пьтяшдияшудрзиеюехшьъсср зкфвс`хь ие`рисшдисньркуеиехдяшл; orator=bg-лир'уф пд ф,дйф,иуфйф ;дьийф,ийлф р .р'кфийкф ,дплрйре &м,рицийлекф ф/в'екрея орийдкшрфкф ф/в'екрея ф,дйф,я .р'кфийкф ,дплрйрея ув,ифлея д,йрийр'кфийя у,дикф,е'реям,ехфлф,рямирнф.фхрсяф,дйф,иуф ;дьийф,ийлфям,епекйдшрря мв/.р'кд ,е'я,рйф,рудявле,екфий=; orator=bg-lir'uf pd f,djf,iufjf ;dxijf,ijlf r .r'kfijkf ,dplrjre &m,ricijlekf f/w'ekreq orijdk[rfkf f/w'ekreq f,djf,q .r'kfijkf ,dplrjreq uw,ifleq d,jrijr'kfijq u,dikf,e'reqm,ehflf,rqmirnf.fhrsqf,djf,iuf ;dxijf,ijlfqm,epekjd[rrq mw/.r'kd ,e'q,rjf,rudqwle,ekfij=; orator.bg-wsi`ko za oratorskoto majstorstwo i li`nostno razwitie :prisystweno obu`enie, distanciono obu`enie, orator, li`nostno razwitie, kursowe, artisti`nost, krasnore`ie,pregowori,psihologiq,oratorsko majstorstwo,prezentacii, publi`na re`,ritorika,uwerenost..

Тип : Предлагам
Категория : Развлечения и спорт
Дата на публикуване : 2019-11-18
Валидност : 2020-01-17
Лице за контакт : Оратор
Телефон: 0 988 933 123
Регион : Пловдив

Изпратете запитване за тази обява:

[?]
[?]
Моля, въведете буквите от картинката.
Няма значение дали въвеждате с малки или големи букви.
Клинете върху снимката за да смените буквите.

Разгледайте подобни безплатни обяви

Orator.bg-всичко за ораторското майсторство и личностно развитие
Orator.bg-всичко за ораторското майсторство и личностно развитие

Orator.bg предлага присъствени и дистанционни обучения за личностно развитие.Чрез курсовете ще имате възможност да усвоите много техники и да придобиете умения в сферата на артистичността,красноречието, преговорите, психологията, лидерството,ораторс ...

Регион : Пловдив | Категория : Други | Дата на публикуване : 2019-11-18

Muzikoterapiа.com-музикотерапия или лечение чрез музика
Muzikoterapiа.com-музикотерапия или лечение чрез музика

Ако искате да промените нещо малко в живота си, променете своето отношение и поведение, ако искате да направите големи, сериозни промени, тогава трябва да промените своето мислене“.МУЗИКОТЕРАПИЯ предсвавлява лечение чрез музика и предлага различн ...

Регион : Пловдив | Категория : Развлечения и спорт | Дата на публикуване : 2019-11-18

Позитивно мислене - ние ще ви помогнем да развиете личността си
Позитивно мислене - ние ще ви помогнем да развиете личността си

Позитивно мислене ще ви помогне да преодолетее зависимостта от чуждото мнение, да свалите вътрешните бариери и да упрвлявате емоциите си, да контролирате ситуация, да придобиете вътрешна сила и увереност в общуването, да коригирате самооценката си и ...

Регион : Пловдив | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2019-11-18