Начало » Услуги » Позитивно мислене - ние ще ви помогнем да развиете личността си

Позитивно мислене - ние ще ви помогнем да развиете личността си

Тази обява е изтекла!

Позитивно мислене ще ви помогне да преодолетее зависимостта от чуждото мнение, да свалите вътрешните бариери и да упрвлявате емоциите си, да контролирате
ситуация, да придобиете вътрешна сила и увереност в общуването, да коригирате самооценката си и да престанете да бъдете емоционално зависими от външните
обстоятелства. Всичко това можете да научите от множеството обучения,като ги посетите на място в град Пловдив или онлайн на https://pozitivnomislene.com/ .

При изписване на заглавието и етикетите "Позитивно мислене - ние ще ви помогнем да развиете личността си Позитивно мислене, зависимост от чуждото мнение, сваляне вътрешните бариери и да упрвление на емоциите,контрол на ситуация,придобиване на вътрешна сила и увереност в общуването,коригиране на самооценката,емоционална независимост от външните обстоятелства", понякога те могат да бъдат написани като:здюсшсухд псявехе - хсе ;е ус здпджхеп аь иьюусеше вс`хдяшшь яс здюсшсухд псявехер юьусяспдяш дш `кэадшд пхехсер яуьв,хе ущшиецхсше фьисеис с аь кзиувехсе хь епдъссшерндхшидв хь ясшкьъс,рзисадфсуьхе хь ущшиецхь ясвь с куеиехдяш у дф;куьхешдрндисжсиьхе хь яьпддъехньшьрепдъсдхьвхь хеюьусяспдяш дш ущхцхсше дфяшд,шевяшуь; мфпрйрлкф ;ри.еке - кре ъе лр мф;фхке; од ,дплрейе .р'кфиййд ир мфпрйрлкф ;ри.екея пдлрир;фий фй 'вгофйф ;кекрея илд.ске лцй,еткрйе /д,ре,р р од вм,л.екре кд е;фшррйеяуфкй,ф. кд ирйвдшрсям,роф/рлдке кд лцй,еткд ир.д р вле,екфий л ф/ъвлдкейфяуф,рхр,дке кд ид;ффшекудйдяе;фшрфкд.кд кепдлрир;фий фй лцкткрйе ф/ийфсйе.ийлд; mfprjrlkf ;ri.eke - kre ye lr mf;fhke; od ,dplreje .r'kfijjd ir mfprjrlkf ;ri.ekeq pdlrir;fij fj 'wgofjf ;kekreq ild.ske lcj,etkrje /d,re,r r od wm,l.ekre kd e;f[rrjequfkj,f. kd irjwd[rsqm,rof/rldke kd lcj,etkd ir.d r wle,ekfij l f/ywldkejfquf,rhr,dke kd id;ff[ekudjdqe;f[rfkd.kd kepdlrir;fij fj lcktkrje f/ijfsje.ijld; pozitiwno mislene - nie ]e wi pomognem da razwiete li`nostta si pozitiwno mislene, zawisimost ot `uvdoto mnenie, swalqne wytre[nite barieri i da uprwlenie na emociite,kontrol na situaciq,pridobiwane na wytre[na sila i uwerenost w ob]uwaneto,korigirane na samoocenkata,emocionalna nezawisimost ot wyn[nite obstoqtelstwa.

Тип : Предлагам
Категория : Услуги
Дата на публикуване : 2019-11-18
Валидност : 2020-01-17
Лице за контакт : Позитивно мислене
Телефон: 098 88 933 123
Регион : Пловдив

Изпратете запитване за тази обява:

[?]
[?]
Моля, въведете буквите от картинката.
Няма значение дали въвеждате с малки или големи букви.
Клинете върху снимката за да смените буквите.

Разгледайте подобни безплатни обяви

Btl реклама - организиране на рекламни кампании, промоции, дегустации
Btl реклама - организиране на рекламни кампании, промоции, дегустации

Цялостно планиране, организиране и провеждане на BTL реклама - промоции, дегустации, семплинги, раздаване на листовки (флаери), презентации, събития на обществени места, томболи, игри с награди, демонстрации. Ние ще помогнем на вашия бизнес да расте ...

Регион : Пловдив | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2019-11-19