Начало » Услуги » Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо и ръководещо трудовите процеси

Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо и ръководещо трудовите процеси

Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
Основание за провеждане на обучението: Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 30.03.2010 г. са предназначени за:
Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
Забележка: *Обучението отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1 - 6 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите.
От кого се изисква това обучение и документ за Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси?
Наличието на лице, или лица, преминали обучение Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси се изисква от:
Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (Инспекция по охрана на труда) - за всички фирми, без значение от предмета им на дейност.
Камара на строителите в България - за строителните фирми, при първоначалното им вписване в регистъра на Камарата на строителите в България и при годишното потвърждаване на обстоятелствата.
Курсът е предназначен за:
ръководители от структурните звена в предприятията;
лицата, които провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;
специалисти по безопасност и здраве;
отделите \"Човешки ресурси\";
членовете на комитетите (групите) по условия на труд;
лицата, отговарящи за съоръжения с повишена опасност; специалисти, отговарящи за обучението по безопасност и здраве и др.
https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-лице-управляващо-трудовите-процеси-index2174.html
На завършилите курса се издава Удостоверение за Лице управляващо и ръководещо трудовите процеси съгласно Чл. 6, ал. 1 на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-лице-управляващо-трудовите-процеси-index2174.html
Ключови думи:
длъжностно лице управляващо ръководещо трудовите процеси онлайн дистанционно обучение лице управляващо бзр збут ззбут инструктаж обучение по збут обучение збут длъжностно лице по збут обучения по збут обучения по безопасност длъжностно

При изписване на заглавието и етикетите "Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо и ръководещо трудовите процеси длъжностно лице, управляващо, ръководещо, трудовите, процеси, онлайн, дистанционно, обучение, лице управляващо, бзр, збут, ззбут, инструктаж, обучение по збут, обучение збут, длъжностно лице по збут, обучения по збут, обучения по безопасност, длъжностно,ръководещи и управляващи трудови", понякога те могат да бъдат написани като:дхвьтх _асяшьхъсдххд№ дфк`ехсе хь всъе кзиьув,уь;д с ищндудае;д шикадусше зидъеяс авщэхдяшхд всъер кзиьув,уь;др ищндудае;др шикадусшер зидъеяср дхвьтхр асяшьхъсдххдр дфк`ехсер всъе кзиьув,уь;др фюир юфкшр ююфкшр схяшикншьэр дфк`ехсе зд юфкшр дфк`ехсе юфкшр авщэхдяшхд всъе зд юфкшр дфк`ехс, зд юфкшр дфк`ехс, зд феюдзьяхдяшр авщэхдяшхдрищндудае;с с кзиьув,уь;с шикадус; фк.дьк юорийдкшрфккф) ф/в'екре кд .рше вм,дл.слдъф р ,цуфлфоеъф й,вофлрйе м,фшеир о.цгкфийкф .ршея вм,дл.слдъфя ,цуфлфоеъфя й,вофлрйея м,фшеиря фк.дькя орийдкшрфккфя ф/в'екрея .рше вм,дл.слдъфя /п,я п/вйя пп/вйя ркий,вуйдгя ф/в'екре мф п/вйя ф/в'екре п/вйя о.цгкфийкф .рше мф п/вйя ф/в'екрс мф п/вйя ф/в'екрс мф /епфмдикфийя о.цгкфийкфя,цуфлфоеър р вм,дл.слдър й,вофлр; fk.dxk \orijdk[rfkkf) f/w'ekre kd .r[e wm,dl.sldyf r ,cuflfoeyf j,woflrje m,f[eir o.cgkfijkf .r[eq wm,dl.sldyfq ,cuflfoeyfq j,woflrjeq m,f[eirq fk.dxkq orijdk[rfkkfq f/w'ekreq .r[e wm,dl.sldyfq /p,q p/wjq pp/wjq rkij,wujdgq f/w'ekre mf p/wjq f/w'ekre p/wjq o.cgkfijkf .r[e mf p/wjq f/w'ekrs mf p/wjq f/w'ekrs mf /epfmdikfijq o.cgkfijkfq,cuflfoeyr r wm,dl.sldyr j,woflr; onlajn (distancionno) obu`enie na lice uprawlqwa]o i rykowode]o trudowite procesi dlyvnostno lice, uprawlqwa]o, rykowode]o, trudowite, procesi, onlajn, distancionno, obu`enie, lice uprawlqwa]o, bzr, zbut, zzbut, instruktav, obu`enie po zbut, obu`enie zbut, dlyvnostno lice po zbut, obu`eniq po zbut, obu`eniq po bezopasnost, dlyvnostno,rykowode]i i uprawlqwa]i trudowi.

Тип : Продавам
Категория : Услуги
Дата на публикуване : 2019-08-23
Валидност : 2022-10-22
Цена: 36.00 лева
Уеб сайт: https://zbut.bg/Онлайн-дистанционно-обучение-на-лице-управляващо-трудовите-процеси-index2174.html
Лице за контакт : Медик Консултинг ООД
Телефон: 0700 20 744
Регион : София
Адрес : гр.София, бул.„Владимир Вазов“ № 66, офис 7

Изпратете запитване за тази обява:

[?]
[?]
Моля, въведете буквите от картинката.
Няма значение дали въвеждате с малки или големи букви.
Клинете върху снимката за да смените буквите.

Разгледайте подобни безплатни обяви

Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо и ръководещо трудовите процеси
Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо и ръководещо трудовите процеси

Онлайн (дистанционно) обучение на лице управляващо и ръководещо трудовите процеси Основание за провеждане на обучението: Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работници ...

Регион : София | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2019-08-23

Курс за помощник възпитател
Курс за помощник възпитател

Център Давитоз е лицензиран международно за провеждане на обучение по професия ПОМОЩНИК-ВЪЗПИТАТЕЛ. - 6-седмично или индивидуално обучение - дневни, вечерни или съботно-неделни курсове - 288 лв. групово обучение, 346 лв - индивидуално. -възможно ...

Регион : София | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2019-08-07

Курсове за екскурзоводи
Курсове за екскурзоводи

Пътуваш. Ходиш по интересни места. Общуваш си с различни хора. Звучи добре, нали? За екскурзовода това е просто ежедневие. Едни от най-незабравимите моменти, когато се обърнем назад във времето, са спомените за красивите места, които сме посетили. ...

Регион : София | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2019-08-07

Курсове по гръцки език
Курсове по гръцки език

Южната ни съседка, поне в представите на по-голяма част от българите, е свързана с прекрасните си острови, лазурната морска шир и зашеметяващия си нощен живот. В последните години, обаче се забелязва и доста ясно изразен интерес към езика на люлката ...

Регион : София | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2019-08-06

Уроци и курсове по математика
Уроци и курсове по математика

Доброто образование е най-ценният актив! РОДИНА предлага уроци и курсове по математика за всяка възраст, клас и изпит, от които се нуждаете, за да постигнете отлични резултати:  Обучение, уроци и курсове по математика за ученици от 2. до 12. клас ...

Регион : София | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2020-09-17