Начало » Строителство и ремонти » Кошчета , четки , пепелници , контейнери за боклук , кошове за разделно сметосъбиране , са

Кошчета , четки , пепелници , контейнери за боклук , кошове за разделно сметосъбиране , са

„Катрин Макс” ООД предлага на българския пазар голямо разнообразие от кошчета за боклук – кош 5л , 9л , 12л , кошчета инокс с педал , кош метална мрежа , кош неръждаема стомана , кош нечуплива пласмаса в цвят бял и сребрист , кош за отпадъци тип Push 22л и 40л ; кошове за разделно сметосъбиране , индустриални кошове и контейнери 120 литра , 240 литра . 660 литра , кошове за хартия за ръце от пластмаса и метал , сакодържатели , пепелници , кош-пепелник ,. четки за тоалетна – инокс, неръждаема стомана , четки за тоалетна кръгли , четки за тоалетна квадратни , четки за тоалетна за монтаж на стена ; чували за смет , торби за смет , торби за боклук , чували за боклук , ароматизирани торби за смет , ароматизирани чували за боклук , торби за смет за медицински отпадъци .
Предлагаме безплатна доставка за градовете: Пловдив, София, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Русе, Карлово, Асеновград, Пазарджик, Пещера, Смолян, Велинград, Благоевград, Гоце Делчев, Банско, Хасково, Димитровград, Кърджали, Свиленград.

За по-подробна информация и цени може да посетите фирмения ни сайт :
www.katrin-max.com ; www.katrinmax.com
както и да се свържете с нас на тел: 070019901
e – mail: office@katrin-max.com

При изписване на заглавието и етикетите "Кошчета , четки , пепелници , контейнери за боклук , кошове за разделно сметосъбиране , са Кошове , разделно , събиране , боклук , индустриални кошове , контейнер , сакодържатели , пепелници , кош-пепелник , четки за тоалетна , торби , смет , чували , ароматизирани , отпадъци, четка, стена, бобър, кош,", понякога те могат да бъдат написани като:ндц`ешь р `ешнс р зезевхсъс р ндхшетхеис юь фднвкн р ндцдуе юь иьюаевхд япешдящфсиьхе р яь ндцдуе р иьюаевхд р ящфсиьхе р фднвкн р схакяшисьвхс ндцдуе р ндхшетхеи р яьндащиэьшевс р зезевхсъс р ндц-зезевхсн р `ешнс юь шдьвешхь р шдифс р япеш р `куьвс р ьидпьшсюсиьхс р дшзьащъср `ешньр яшехьр фдфщир ндцр; уфт'ейд я 'ейур я меме.кршр я уфкйеьке,р пд /фу.ву я уфтфле пд ,дпое.кф и;ейфиц/р,дке я ид уфтфле я ,дпое.кф я иц/р,дке я /фу.ву я рковий,рд.кр уфтфле я уфкйеьке, я идуфоц,гдйе.р я меме.кршр я уфт-меме.кру я 'ейур пд йфд.ейкд я йф,/р я и;ей я 'влд.р я д,ф;дйрпр,дкр я фймдоцшря 'ейудя ийекдя /ф/ц,я уфтя; uft'ejd q 'ejur q meme.kr[r q ufkjexke,r pd /fu.wu q uftfle pd ,dpoe.kf i;ejfic/r,dke q id uftfle q ,dpoe.kf q ic/r,dke q /fu.wu q rkowij,rd.kr uftfle q ufkjexke, q idufoc,gdje.r q meme.kr[r q uft-meme.kru q 'ejur pd jfd.ejkd q jf,/r q i;ej q 'wld.r q d,f;djrpr,dkr q fjmdoc[rq 'ejudq ijekdq /f/c,q uftq; ko[`eta , `etki , pepelnici , kontejneri za bokluk , ko[owe za razdelno smetosybirane , sa ko[owe , razdelno , sybirane , bokluk , industrialni ko[owe , kontejner , sakodyrvateli , pepelnici , ko[-pepelnik , `etki za toaletna , torbi , smet , `uwali , aromatizirani , otpadyci, `etka, stena, bobyr, ko[,.

Тип : Продавам
Категория : Строителство и ремонти
Дата на публикуване : 2021-01-21
Валидност : 2021-11-17
Цена: 22.00 лева
Лице за контакт : Боян Колев
Телефон: 070019901
Регион : Пловдив
Адрес : бул. Македония 2в

Изпратете запитване за тази обява:

[?]
[?]
Моля, въведете буквите от картинката.
Няма значение дали въвеждате с малки или големи букви.
Клинете върху снимката за да смените буквите.