Начало » Строителство и ремонти » Бим инженеринг оод

Бим инженеринг оод

Тази обява е изтекла!

Фирмата е създадена през 1999г. С основен предмет на дейност електроизграждане съоражения Ниско и средно напрежение, КИП и автоматика и проектиране. Още от самото начало фирмата изпълнява всякакъв вид електрически инсталации, Външни eл. Захранвания, Заземителни и мълниезащитнни инсталации.

Перз 2000г. към фирмата е създадено самостоятелно звено / Пусково- Наладъчна лаборатория/, която на 26.03.2001 получава акредитация от МРРБ- ДНСК . Според действащата в момента нормативна уредба същото е преименувано в /Орган за контрол от вида “С”/ и притежава сертификат за акредитация №60-ОКС/14.03.2008г. издаден от Изпълнителна Агенция Българска Служба за Акредитации съгласно БДС ЕN 17020.

През годините Фирматта се налага на пазара като коректен партньор в отношенията си с всички свои контрагенти , предлага цялостни инженерингови решения и до момента е реализирала огромен обем свои и на водещи строителни фирми проекти в сферите на промишленото и жилищно строителство.

Фирмата има изградена гъвкава структура, разполага с висококвалифициран персонал отговарящ на високите изисквания в бранша.Акредитация
Към фирмата работи самостоятелно
Акредитиран орган за контрол от вида ”С”. Акредитация от ИА БСА- ISO/IEC 17020.

-пусковоналадъчни и профилактични електролабораторни измервания в областа на електро енергетиката и гражданското строителство.
- контрол на електрозащитни средства.

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ:

Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V:
- Съпротивление на изолация;
- Съпротивление на защитни заземителни инсталациии;
- Контрол с повишено напрежение;
- Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации;

Електрически уредби и съоръжения до 1000V:
- Импеданс на контура “фаза – защитен проводник” ;
- Прекъсващи за защита от токове с нулева последователност – “дефектно токова защита” (FI – прекъсвачи );

Трансформатори и двигатели за напрежение до 20 кV включително в експлоатация:
- Диелектрична якост на трансформаторно масло;
- Активно съпротивление на намотките;
- Съпротивление на изолация ;

Защитни средства:
- Изолиращи, фазоуказателни и измервателни щанги;
- Изолиращи и токоизмервателни клещи;
- Изолационни щанги за преносими заземители;
- Изолационни ръкавици, боти, ботуши и галоши;
- Изолационни килимчета и пътеки;

Смукателни и нагнетателни вентилационни и климатични инсталации:
- Скорост на движение на въздуха;
- Дебит на въздуха;

При изписване на заглавието и етикетите "Бим инженеринг оод http://electrobim.com/akreditacia.html", понякога те могат да бъдат написани като:фсп схэехеисхж дда http:ббelectrobimлcomбakreditaciaлhtml; /р; ркгеке,ркх ффо http&**electrobim=com*akreditacia=html; /r; rkgeke,rkh ffo http&**electrobim=com*akreditacia=html; bim invenering ood http://electrobim.com/akreditacia.html.

Тип : Предлагам
Категория : Строителство и ремонти
Дата на публикуване : 2019-11-06
Валидност : 2020-01-05
Лице за контакт : инж. Методи Стоянов
Телефон: 0887 606 556
Регион : София
Адрес : гр. София, бул. Димитър Петков №117

Изпратете запитване за тази обява:

[?]
[?]
Моля, въведете буквите от картинката.
Няма значение дали въвеждате с малки или големи букви.
Клинете върху снимката за да смените буквите.

Разгледайте подобни безплатни обяви

Бим инженеринг. акредитиран орган за контрол от вида ”с”.
Бим инженеринг. акредитиран орган за контрол от вида ”с”.

Фирмата е създадена през 1999г. С основен предмет на дейност електроизграждане съоражения Ниско и средно напрежение, КИП и автоматика и проектиране. Още от самото начало фирмата изпълнява всякакъв вид електрически инсталации, Външни eл. Захранвания, ...

Регион : София | Категория : Строителство и ремонти | Дата на публикуване : 2019-12-13