Начало » Услуги » Български език за чужденци – корпоративно обучение

Български език за чужденци – корпоративно обучение

Тази обява е изтекла!

 
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :

Български език за чужденци
 гарантиращо  бързо и качествено овладяване на езика .
 - индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
                  - английски
                   -френски
                  -немски
                   - руски
                  - сръбски
                 - хърватски
                - словенски
 
  Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
 В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите  , особеностите и народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза адаптация в новата чуждо езикова среда .
  Школа Абилити предлага собствена учебна система .  Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход  и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
·        Грамматика
·       Фонетика
·       Разговор
·       Четене
·       Слушане
  .
  Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
·       общ курс по български 
·       бизнес курс  
·       разговорен курс за  усъвършенстване на  езиковите умения  .
 При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова компетентност на всеки курсист .
 Всички учебни материали са включени в цената .
 Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
 *Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.

Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци , индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .

 - Индивидуално обучение в офиса,
 - Фирмено обучение във Вашия офис.
 - Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел:  0878 46 74 29 , 
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school

При изписване на заглавието и етикетите "Български език за чужденци – корпоративно обучение Български език за чужденци , Корпоративно обучение по Български език за чужденци, Учебник по български език за чужденци , Български език за чужденци – Учебник и учебна тетрадка, Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , Разговорен английски с бизнес", понякога те могат да бъдат написани като:фщвжьиянс еюсн юь `кэаехъс – ндиздиьшсухд дфк`ехсе фщвжьиянс еюсн юь `кэаехъс р ндиздиьшсухд дфк`ехсе зд фщвжьиянс еюсн юь `кэаехъср к`ефхсн зд фщвжьиянс еюсн юь `кэаехъс р фщвжьиянс еюсн юь `кэаехъс – к`ефхсн с к`ефхь шешиьаньр здаждшдунь юь сюзсшс ielts р toefl рfce р иьюждудиех ьхжвстянс я фсюхея; /ц.хд,иур епру пд 'вгоекшр – уф,мф,дйрлкф ф/в'екре /ц.хд,иур епру пд 'вгоекшр я уф,мф,дйрлкф ф/в'екре мф /ц.хд,иур епру пд 'вгоекшря в'е/кру мф /ц.хд,иур епру пд 'вгоекшр я /ц.хд,иур епру пд 'вгоекшр – в'е/кру р в'е/кд йей,доудя мфохфйфлуд пд рпмрйр ielts я toefl яfce я ,дпхфлф,ек дкх.рьиур и /рпкеи; /c.hd,iur epru pd 'wgoek[r – uf,mf,djrlkf f/w'ekre /c.hd,iur epru pd 'wgoek[r q uf,mf,djrlkf f/w'ekre mf /c.hd,iur epru pd 'wgoek[rq w'e/kru mf /c.hd,iur epru pd 'wgoek[r q /c.hd,iur epru pd 'wgoek[r – w'e/kru r w'e/kd jej,doudq mfohfjflud pd rpmrjr ielts q toefl qfce q ,dphflf,ek dkh.rxiur i /rpkei; bylgarski ezik za `uvdenci – korporatiwno obu`enie bylgarski ezik za `uvdenci , korporatiwno obu`enie po bylgarski ezik za `uvdenci, u`ebnik po bylgarski ezik za `uvdenci , bylgarski ezik za `uvdenci – u`ebnik i u`ebna tetradka, podgotowka za izpiti ielts , toefl ,fce , razgoworen anglijski s biznes.

Тип : Предлагам
Категория : Услуги
Дата на публикуване : 2018-02-13
Валидност : 2018-08-12
Цена: 20.00 лева
Регион : София

Изпратете запитване за тази обява:

[?]
[?]
Моля, въведете буквите от картинката.
Няма значение дали въвеждате с малки или големи букви.
Клинете върху снимката за да смените буквите.

Подобни обяви

Български език за чужденци – корпоративно обучение
Български език за чужденци – корпоративно обучение

  Езикова школа Абилити организира чуждоезиково обучение по Български език за чужденци с работни езици английски , френски , руски. Индивидуално обучение в офиса, Фирмено обучение във Вашия офис.           &nb ...

Регион : София | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2018-05-08

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Корпоративно обучение по английски ,български , руски

  Езикова школа Абилити организира Чуждоезиково обучение по : Английски,  български език за чужденци Немски френски, руски, Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис . Бизнес английски - вс ...

Регион : София | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2017-05-29

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Корпоративно обучение по английски ,български , руски

      Езикова школа Абилити организира Чуждоезиково обучение по : Английски,  български език за чужденци Немски френски, руски, Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис . Бизнес ...

Регион : София | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2017-10-23

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Корпоративно обучение по английски ,български , руски

  Езикова школа Абилити организира Чуждоезиково обучение по : Английски,  български език за чужденци Немски френски, руски, Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис . Бизнес английски - вс ...

Регион : София | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2017-07-10

Английски – второ ниво pre –intermediate
Английски – второ ниво pre –intermediate

  Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate  Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .   Занятията се провеждат по системата New ...

Регион : София | Категория : Услуги | Дата на публикуване : 2017-05-26